Adwokat Tomasz Boruta

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów prawniczych za swoje zainteresowanie obrał przede wszystkim prawo karne i procedurę karną, w tym w szczególności zagadnienia dotyczące konsensualnych sposobów zakończenia spraw karnych oraz ochrony i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami. Z wynikiem bardzo dobrym obronił pracę magisterską w Katedrze Postępowania Karnego. Dodatkowo, rozwijał swoje zainteresowania w kierunku szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego. W trakcie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii adwokackiej, której głównym przedmiotem działalności było tak prawo gospodarcze, jak i karne.

Zdobyte doświadczenie przy udzielaniu pomocy prawnej zarówno osobom indywidualnym, małym, jak i dużym podmiotom gospodarczym, w tym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych, pozwala mu świadczyć pomoc prawną na najwyższym poziomie oraz wypracowywać najbardziej optymalne rozwiązania prawne dla swoich Klientów. Z wysokim powodzeniem prowadził także sprawy administracyjne, sprawy sądowe z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym pracownicze i ubezpieczeniowe, a także negocjacje prowadzące do zakończenia sporów jeszcze na etapie przedprocesowym.

Kancelaria adwokata Tomasza Boruta współpracuje z doświadczonymi adwokatami, księgowymi oraz innymi specjalistami, zapewniając kompleksowość świadczonych usług.

Zakres usług

Prawo gospodarcze

Opiniowanie i sporządzanie kontraktów dla przedsiębiorców. Prowadzenie spraw windykacyjnych. Roszczenia związane z wykonywaniem umów i ich zabezpieczenia. Rejestracja spółek prawa handlowego. Przekształcenia przedsiębiorców. Nieuczciwa konkurencja.

Prawo karne

Reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych, tak w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym. Sporządzanie środków odwoławczych. Dochodzenie obowiązku naprawienia szkody. Pomoc i reprezentacja osobom podejrzanym i oskarżonym. Bezpośrednia obrona w toku procesu karnego.

Prawo cywilne

Prawo zobowiązań, w tym w szczególności sprawy związane z realizacją kontraktów, przygotowywanie umów, sprawy odszkodowawcze. Ochrona konsumentów. Prawo rzeczowe, w tym sprawy z zakresu prawa sąsiedzkiego, zasiedzeniowe, odzyskiwanie nieruchomości, roszczenia o zwrot nakładów. Prawo spadkowe, w szczególności prowadzenie postępowań spadkowych, roszczenia o zwrot zachowku. Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym. Prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym sprawy rozwodowe oraz separacje, podziały majątków małżeńskich, alimentacyjne.

Prawo pracy

Reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych. Odpowiedzialność pracownicza. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenie pracownicze. Przygotowywanie umów o pracę i ich opiniowanie.  

Prawo administracyjne

Reprezentacja stron w postępowaniach administracyjnych. Sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych. Przygotowywanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych. Reprezentowanie stron w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Kontakt

telefon  +48 530 946 865

email    kontakt@kancelaria-boruta.pl

time

Czynne: poniedziałek – piątek

od godz. 9:00 do godz. 17:00

Dyżury: wtorek i czwartek

od godz. 15:00 do godz. 18:00

 

location30

Kancelaria Adwokacka 

Adwokat Tomasz Boruta 

63-000 Środa Wielkopolska

ul. Harcerska 17A